Strengere regels voor alcoholreclame door influencers en op social media

Niet één, maar twee vernieuwde reclamecodes zijn per 1 april 2024 in werking getreden. Naast de al langer bestaande Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA), bestaat er nu ook een reclamecode voor alle alcoholvrije dranken: de Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende dranken (RvAVA).

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) is penvoerder van deze codes. Directeur STIVA Peter de Wolf: “Als volwassenen op een verantwoorde manier genieten van een goed glas bier, wijn of gedistilleerd is dat prima. Maar alcoholhoudende drank is niet bedoeld voor minderjarigen en datzelfde geldt voor alcoholreclame. Omdat influencers een belangrijk rol spelen in de marketing zijn de regels m.b.t. influencermarketing aangescherpt:

  1. posts van influencers die gesponsord worden door alcoholmerken, mogen niet terechtkomen bij 18-minners;
  2. influencers moeten ook het NIX18-logo gebruiken;
  3. influencers die gesponsord worden door alcoholmerken, moeten minimaal 25 jaar zijn (en lijken);

Daarnaast zijn de regels voor alcoholreclame op social media verder aangescherpt:

  1. adverteerders moeten actief meewerken aan de ‘opt-out’ mogelijkheid die platforms bieden aan mensen die bewust geen alcoholreclame willen zien;
  2. alcoholreclame op TikTok is niet toegestaan omdat TikTok geen leeftijdsfilter gebruikt;
  3. alcoholmerken kopen geen reclame op social media in op basis van profielen van personen onder de 18 jaar.”

Deze regels zijn in aanvulling op de strenge regels die bijvoorbeeld al gelden voor alcoholreclame op TV. Uit onderzoek blijkt dat daardoor minderjarigen in 2023 gemiddeld slechts anderhalve seconde per dag alcoholreclame zagen.

Naast wijzigingen op het gebied van social media en influencers, zijn er nog ook andere wijzigingen in de RvA. Zo is de regelgeving rond alcoholreclame en sport aangescherpt. Het is bijvoorbeeld  niet meer toegestaan om via bordreclame te adverteren voor alcoholhoudende dranken rond amateursportvelden. Dit verbod geldt niet voor reclame voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken.

Daarnaast kent de nieuwe code de verplichting om het NIX18 logo te gebruiken. Hiermee bundelt de sector de krachten met de overheid waardoor de NIX18 boodschap rond alcohol met nog meer kracht gebracht kan worden en ook ouders beter bereikt gaan worden. Ouders zijn helaas de belangrijkste verstrekker van alcohol aan minderjarigen.

Op 1 april is ook de Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende dranken (RvAVA) in werking getreden. De Wolf: “We zien dat de Nederlandse consument steeds vaker kiest voor een alcoholvrije variant. Dat die keuze er is, is heel prettig en de consument wordt via marketing daarop geattendeerd. Marketing van alcoholvrije varianten is dus belangrijk, maar moet wel in goede banen worden geleid. Daarom hebben we ervoor gekozen om met deze nieuw code te komen. Er was al een vergelijkbare code voor alcoholvrij- en arm bier, maar de nieuwe regels gelden nu voor de hele sector. Dat is nodig, want naast alcoholvrij bier is nu ook de categorie van alcoholvrije wijnen en bijvoorbeeld ‘mocktails’ steeds serieuzer aan de weg aan het timmeren.”

Belangrijkste regel in de RvAVA is dat je met alcoholvrije varianten niet specifiek op 18-minners mag richten. Zit de alcoholvrije variant tussen de 0,1 en 0,5% procent, dan moeten adverteerders ook wegblijven bij thema’s verkeersdeelname en zwangerschap. Heeft een drank meer dan 0,5% alcohol dan geldt de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.